Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2016 )

  • CU : Catedràtic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedràtic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedràtic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2017 6%
43h
56%
389h
9%
60h
0%
0h
22%
155h
7%
50h
697h
2016 6%
47h
53%
439h
13%
111h
0%
0h
18%
148h
10%
80h
824h
2015 5%
34h
56%
411h
12%
91h
0%
0h
11%
84h
16%
116h
735h
2014 6%
51h
55%
482h
12%
106h
0%
0h
19%
170h
8%
74h
884h
2013 11%
88h
57%
469h
12%
96h
0%
0h
15%
127h
5%
42h
822h
2012 9%
71h
60%
476h
17%
134h
0%
0h
11%
85h
4%
30h
797h