Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 251 75
2016 273 75
2015 242 75
2014 191 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 97.6% 97.95%
2016 98.36% 98.34%
2015 95.94% 96.14%
2014 98.34% 98.34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats