UAB

Màster Universitari en Interpretació de Conferències

Dades DGU
  • DGU000001763 Màster Universitari en Interpretació de Conferències
Crèdits: 120

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 99% 4%
2020 99% 99% 0%
2019 97% 99% 1%
2018 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 13 34 49 1
2020 2 15 44 38 1
2019 6 30 38 25 1
2018 4 12 38 46 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44377 Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània 15 0 0 1 13 1 0 93% 93% 0%
44359 Interpretació de Conferències I: Alemany-Espanyol 4 0 0 1 3 0 0 100% 100% 0%
44357 Interpretació de Conferències I: Anglès-Espanyol 18 0 1 3 14 0 0 100% 100% 0%
44358 Interpretació de Conferències I: Francès-Espanyol 17 0 0 7 9 1 0 94% 94% 0%
44362 Interpretació de Conferències II: Alemany-Espanyol 4 0 0 3 1 0 0 100% 100% 0%
44360 Interpretació de Conferències II: Anglès-Espanyol 18 0 0 4 13 0 1 94% 100% 6%
44361 Interpretació de Conferències II: Francès-Espanyol 17 0 0 6 9 0 2 88% 100% 12%
44363 Interpretació Simultània Avançada 15 0 0 3 11 0 1 93% 100% 7%
44346 Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets 18 1 7 9 0 0 1 94% 100% 6%
44347 Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades 18 1 7 6 4 0 0 100% 100% 0%
43982 Treball de Final de Màster 18 1 6 10 0 0 1 94% 100% 6%