Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 24 50
2011 32 50
2010 44 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 94.5% 98.18%
2011 84% 83.43%
2010 91.3% 89.42%
2009 76.95% 78.26%
2008 84.25% 84.5%
2007 92.68% 92.68%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats