Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 81 25
2018 88 25
2017 117 25
2016 101 25
2015 96 25
2014 86 25
2013 69 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 99.33% 99.33%
2017 99.41% 99.4%
2016 98.33% 98.33%
2015 100% 100%
2014 98.33% 98.33%
2013 98.36% 98.36%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats