Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 121 40
2018 129 40
2017 137 40
2016 151 40
2015 98 40
2014 105 40
2013 96 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% 100%
2017 98.73% 98.7%
2016 96.96% 96.94%
2015 98.61% 98.59%
2014 98.45% 99.21%
2013 94.29% 94.29%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats