Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 103 25
2018 83 25
2017 120 25
2016 117 25
2015 93 25
2014 55 25
2013 46 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 96.43% 96.43%
2017 96.67% 100%
2016 93.64% 93.62%
2015 99.58% 99.58%
2014 100% 100%
2013 91.3% 91.3%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats