Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 80 25
2018 80 25
2017 79 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 98.76% 100%
2017 99.57% 99.57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats