UAB

Màster Universitari en Recerca en Economia Aplicada ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000489 Màster Universitari en Recerca en Economia Aplicada
Crèdits: 120
Coordinació: Trias Jane, Francesc Assis

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 85% 100% 15%
2011 91% 99% 8%
2010 86% 98% 12%
2009 94% 95% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 0% 0% 33% 67% 0%
2012 5% 10% 66% 20% 0%
2011 5% 18% 56% 20% 1%
2010 6% 23% 51% 18% 2%
2009 7% 30% 39% 19% 5%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np