Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 100 30
2018 82 30
2017 110 30
2016 111 30
2015 67 30
2014 70 30
2013 47 30
2012 57 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 96.33% 97.64%
2017 78.02% 77.78%
2016 90.3% 91.04%
2015 91.26% 91.84%
2014 88.24% 88.75%
2013 83.54% 84.62%
2012 93.75% 93.75%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats