Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2020 246 62 68
2019 241 59 60
2018 179 47 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 74.81% 65.43%
2018 73.99% 72.13%
2017 76.29% 76.29%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats