Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2014 0 40
2013 0 40
2012 18 40
2011 39 40
2010 50 40