Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 100%
1h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
1h
2012 26%
252h
40%
394h
5%
47h
8%
76h
18%
173h
4%
37h
980h
2011 31%
274h
35%
310h
4%
33h
6%
50h
17%
154h
7%
60h
881h
2010 23%
215h
41%
382h
4%
38h
4%
40h
20%
188h
7%
65h
927h
2009 29%
264h
37%
337h
3%
25h
5%
48h
22%
198h
4%
36h
908h
2008 18%
179h
39%
387h
14%
143h
6%
61h
15%
152h
8%
80h
1001h
2007 21%
197h
35%
336h
12%
115h
6%
57h
16%
153h
10%
99h
957h
2006 11%
66h
37%
224h
19%
112h
13%
76h
12%
70h
9%
55h
602h