Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 70 40
2019 48 40
2018 65 40
2017 47 40
2016 84 40
2015 52 40
2014 32 50
2013 25 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 78.03% 71.7%
2018 89.96% 88.17%
2017 93.37% 94.06%
2016 89.59% 89.04%
2015 90.24% 90.57%
2014 92.66% 91.65%
2013 98% 98%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats