UAB

Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies

Dades DGU
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 100% 100% 0%
2021 99% 100% 1%
2020 95% 95% 0%
2019 95% 100% 5%
2018 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 0 0 0 100 0
2021 0 26 60 15 0
2020 0 32 58 6 5
2019 0 9 62 29 0
2018 0 16 71 13 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43321 Treball de Fi de Màster 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%