UAB

Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Dades DGU
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 91% 99% 9%
2021 97% 100% 3%
2020 96% 100% 4%
2019 98% 99% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 0 32 56 12 1
2021 0 20 72 7 0
2020 0 29 59 12 0
2019 0 31 56 12 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43657 Eines per a la Comprensió de la Realitat Social 26 0 11 12 0 0 3 88% 100% 12%
43659 Eines per a L’acció Comunitària 25 0 14 8 0 0 3 88% 100% 12%
43658 Epistemologia de la Intervenció Social 27 0 2 19 5 0 1 96% 100% 4%
43656 Fenòmens Socials i Canvi D’època. Noves Estratègies per a Nous Problemes i Noves Polítiques 27 0 8 14 5 0 0 100% 100% 0%
43660 Mètodes i Tècniques de Recerca Social 27 0 10 12 3 0 2 93% 100% 7%
43661 Polítiques Socials i Àmbits de Benestar 27 0 4 17 6 0 0 100% 100% 0%
43662 Polítiques Socials, Persones i Territori 24 0 5 14 3 0 2 92% 100% 8%
43663 Treball de Final de Màster 32 0 8 14 1 1 8 72% 96% 25%