Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 2
  100%
  100%
  0%
2500894 110
  98%
  100%
  2%
1353 464
  97%
  100%
  3%
2021 2500894 118
  100%
  100%
  0%
1353 480
  97%
  100%
  3%
2020 2500894 88
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 106
  100%
  100%
  0%
1353 288
  89%
  89%
  0%
2018 2500894 106
  94%
  100%
  6%
1353 128
  88%
  88%
  0%
2017 1353 16
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500894 110 0% 16% 69% 13% 0% 2%
1353 464 7% 14% 52% 24% 0% 3%
2021 2500894 118 0% 3% 75% 22% 0% 0%
1353 480 0% 10% 60% 27% 0% 3%
2020 2500894 88 0% 0% 70% 30% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2019 2500894 106 0% 6% 53% 42% 0% 0%
1353 288 0% 11% 39% 39% 11% 0%
2018 2500894 106 4% 6% 79% 6% 0% 6%
1353 128 0% 0% 75% 13% 13% 0%
2017 1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%