Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 68.333% 68.333% 0%
2021 59 84.746% 86.207% 1.695%
2020 45 73.333% 73.333% 0%
2019 41 100% 100% 0%
2018 58 84.483% 84.483% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 120
  68%
  68%
  0%
2021 2502904 118
  85%
  86%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502904 90
  73%
  73%
  0%
2019 2502904 82
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 116
  84%
  84%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 120 2% 0% 30% 32% 32% 0%
2021 2502904 118 2% 2% 22% 59% 14% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502904 90 4% 4% 27% 36% 27% 0%
2019 2502904 82 2% 0% 49% 46% 0% 0%
2018 2502904 116 3% 2% 22% 52% 16% 0%