Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 14 92.857% 100% 7.143%
2020 20 95% 95% 0%
2019 12 91.667% 91.667% 0%
2018 22 90.909% 90.909% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 30
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2021 2502904 28
  93%
  100%
  7%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2502904 40
  95%
  95%
  0%
2019 2502904 24
  92%
  92%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 44
  91%
  91%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 30 7% 7% 47% 40% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 75% 0% 25%
2021 2502904 28 7% 7% 43% 36% 0% 7%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 2502904 40 5% 5% 55% 30% 5% 0%
2019 2502904 24 8% 25% 33% 25% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502904 44 0% 5% 36% 50% 9% 0%