Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 30 90% 100% 10%
2021 60 93.333% 100% 6.667%
2020 60 100% 100% 0%
2019 47 91.489% 95.556% 4.255%
2018 43 93.023% 95.238% 2.326%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 60
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 120
  93%
  100%
  7%
2020 2502904 120
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 94
  91%
  96%
  4%
2018 2502904 86
  93%
  95%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 60 0% 3% 33% 53% 0% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502904 120 0% 2% 73% 18% 0% 7%
2020 2502904 120 0% 0% 82% 18% 0% 0%
2019 2502904 94 0% 2% 72% 17% 4% 4%
2018 2502904 86 0% 0% 51% 42% 5% 2%