Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 90.909% 100% 9.091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 44
  91%
  100%
  9%
1353 80
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 44 9% 5% 23% 55% 0% 9%
1353 80 0% 20% 40% 20% 0% 20%