Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 97.5% 100% 2.5%
2021 23 95.652% 100% 4.348%
2020 19 100% 100% 0%
2019 24 100% 100% 0%
2018 31 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 80
  98%
  100%
  2%
1353 144
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 46
  96%
  100%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2502904 38
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 48
  100%
  100%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 62
  100%
  100%
  0%
1353 256
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 80 0% 8% 58% 33% 0% 3%
1353 144 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2021 2502904 46 0% 13% 65% 17% 0% 4%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502904 38 0% 16% 79% 5% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2502904 48 0% 17% 38% 46% 0% 0%
1353 112 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2018 2502904 62 0% 6% 58% 35% 0% 0%
1353 256 0% 0% 69% 31% 0% 0%