Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 64 81.25% 85.246% 4.688%
2021 56 85.714% 94.118% 8.929%
2020 52 92.308% 97.959% 5.769%
2019 38 94.737% 94.737% 0%
2018 51 94.118% 94.118% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 128
  81%
  85%
  5%
2021 2502904 112
  86%
  94%
  9%
2020 2502904 104
  92%
  98%
  6%
2019 2502904 76
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 102
  94%
  94%
  0%
2016 1355 14
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 128 0% 3% 50% 28% 14% 5%
2021 2502904 112 4% 0% 32% 50% 5% 9%
2020 2502904 104 0% 0% 40% 52% 2% 6%
2019 2502904 76 0% 0% 55% 39% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502904 102 0% 0% 53% 41% 6% 0%
2016 1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%