Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 88.679% 92.157% 3.774%
2021 37 72.973% 100% 27.027%
2020 68 95.588% 98.485% 2.941%
2019 67 92.537% 96.875% 4.478%
2018 57 89.474% 96.226% 7.018%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 106
  89%
  92%
  4%
4314928 86
  95%
  100%
  5%
2021 2502904 74
  73%
  100%
  27%
4314928 34
  76%
  76%
  0%
2020 2502904 136
  96%
  98%
  3%
4314928 56
  93%
  93%
  0%
2019 2502904 134
  93%
  97%
  4%
4314928 48
  88%
  88%
  0%
2018 2502904 114
  89%
  96%
  7%
4314928 42
  95%
  95%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 106 4% 4% 60% 21% 8% 4%
4314928 86 5% 5% 33% 53% 0% 5%
2021 2502904 74 3% 0% 27% 43% 0% 27%
4314928 34 0% 0% 24% 53% 24% 0%
2020 2502904 136 0% 1% 38% 56% 1% 3%
4314928 56 0% 0% 21% 71% 7% 0%
2019 2502904 134 3% 3% 54% 33% 3% 4%
4314928 48 0% 0% 46% 42% 13% 0%
2018 2502904 114 4% 4% 51% 32% 4% 7%
4314928 42 0% 5% 48% 43% 5% 0%