Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 86.957% 95.238% 8.696%
2021 57 94.737% 96.429% 1.754%
2020 55 98.182% 98.182% 0%
2019 41 97.561% 97.561% 0%
2018 37 91.892% 91.892% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 46
  87%
  95%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 114
  95%
  96%
  2%
2020 2502904 110
  98%
  98%
  0%
2019 2502904 82
  98%
  98%
  0%
2018 2502904 74
  92%
  92%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 46 0% 0% 39% 48% 4% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502904 114 0% 0% 51% 44% 4% 2%
2020 2502904 110 0% 2% 73% 24% 2% 0%
2019 2502904 82 0% 0% 66% 32% 2% 0%
2018 2502904 74 0% 16% 68% 8% 8% 0%