Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 90% 100% 10%
2021 40 77.5% 88.571% 12.5%
2020 66 90.909% 90.909% 0%
2019 72 88.889% 95.522% 6.944%
2018 56 80.357% 90% 10.714%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 100
  90%
  100%
  10%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 80
  78%
  89%
  12%
2020 2502904 132
  91%
  91%
  0%
2019 2502904 144
  89%
  96%
  7%
2018 2502904 112
  80%
  90%
  11%
1353 16
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 100 6% 0% 36% 48% 0% 10%
1355 28 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502904 80 5% 15% 18% 40% 10% 13%
2020 2502904 132 5% 5% 36% 45% 9% 0%
2019 2502904 144 3% 7% 57% 22% 4% 7%
2018 2502904 112 2% 14% 30% 34% 9% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%