Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 89.655% 92.857% 3.448%
2021 57 89.474% 92.727% 3.509%
2020 47 100% 100% 0%
2019 34 100% 100% 0%
2018 48 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 116
  90%
  93%
  3%
2021 2502904 114
  89%
  93%
  4%
2020 2502904 94
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 68
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 96
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 116 0% 10% 62% 17% 7% 3%
2021 2502904 114 4% 5% 49% 32% 7% 4%
2020 2502904 94 2% 15% 55% 28% 0% 0%
2019 2502904 68 0% 3% 50% 47% 0% 0%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2018 2502904 96 2% 2% 50% 46% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%