Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 100% 100% 0%
2021 22 100% 100% 0%
2020 18 100% 100% 0%
2019 11 100% 100% 0%
2018 19 94.737% 94.737% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 56
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 44
  100%
  100%
  0%
1355 70
  0%
  0%
  100%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2502904 36
  100%
  100%
  0%
1355 28
  0%
  0%
  100%
2019 2502904 22
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 38
  95%
  95%
  0%
1355 98
  43%
  75%
  43%
2017 1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 56 0% 11% 68% 21% 0% 0%
2021 2502904 44 5% 9% 82% 5% 0% 0%
1355 70 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502904 36 0% 6% 78% 17% 0% 0%
1355 28 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2502904 22 0% 9% 91% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2502904 38 0% 11% 53% 32% 5% 0%
1355 98 0% 0% 0% 43% 14% 43%
2017 1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%