Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 35 91.429% 94.118% 2.857%
2021 22 95.455% 100% 4.545%
2020 25 100% 100% 0%
2019 25 84% 95.455% 12%
2018 20 95% 95% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 70
  91%
  94%
  3%
2021 2502904 44
  95%
  100%
  5%
2020 2502904 50
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 50
  84%
  95%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 40
  95%
  95%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 70 6% 20% 34% 31% 6% 3%
2021 2502904 44 0% 23% 68% 5% 0% 5%
2020 2502904 50 4% 44% 52% 0% 0% 0%
2019 2502904 50 4% 24% 44% 12% 4% 12%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2502904 40 20% 15% 45% 15% 5% 0%
1353 80 0% 0% 80% 20% 0% 0%