Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2019 8 87.5% 100% 12.5%
2018 8 87.5% 87.5% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 26
  100%
  100%
  0%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2021 2502904 26
  100%
  100%
  0%
1353 160
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 16
  88%
  100%
  12%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 16
  88%
  88%
  0%
1353 288
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 26 0% 8% 62% 31% 0% 0%
1353 96 0% 0% 50% 33% 0% 17%
2021 2502904 26 0% 0% 92% 8% 0% 0%
1353 160 0% 0% 70% 30% 0% 0%
2019 2502904 16 0% 13% 13% 63% 0% 13%
1353 112 0% 14% 43% 43% 0% 0%
2018 2502904 16 0% 0% 38% 50% 13% 0%
1353 288 0% 0% 78% 17% 0% 6%