Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 98.182% 98.182% 0%
2021 60 98.333% 100% 1.667%
2020 44 100% 100% 0%
2019 39 100% 100% 0%
2018 49 97.959% 97.959% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 110
  98%
  98%
  0%
2021 2502904 120
  98%
  100%
  2%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2502904 88
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 78
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 98
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 110 0% 5% 69% 24% 2% 0%
2021 2502904 120 0% 10% 80% 8% 0% 2%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2020 2502904 88 0% 16% 84% 0% 0% 0%
2019 2502904 78 3% 13% 62% 23% 0% 0%
2018 2502904 98 4% 20% 47% 27% 2% 0%