Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 91.667% 100% 8.333%
2021 26 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 34 100% 100% 0%
2018 27 96.296% 96.296% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 48
  92%
  100%
  8%
1355 28
  50%
  100%
  50%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 52
  100%
  100%
  0%
1355 140
  0%
  0%
  100%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2502904 40
  100%
  100%
  0%
1355 42
  0%
  0%
  100%
2019 2502904 68
  100%
  100%
  0%
1355 56
  75%
  100%
  25%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 54
  96%
  96%
  0%
1355 56
  0%
  0%
  50%
1353 16
  0%
  0%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 48 0% 0% 25% 67% 0% 8%
1355 28 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502904 52 0% 0% 77% 23% 0% 0%
1355 140 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502904 40 0% 0% 85% 15% 0% 0%
1355 42 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2502904 68 0% 9% 62% 29% 0% 0%
1355 56 0% 0% 25% 50% 0% 25%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2502904 54 0% 7% 41% 48% 4% 0%
1355 56 0% 0% 0% 0% 50% 50%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%