Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 100% 100% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 10 100% 100% 0%
2019 8 87.5% 100% 12.5%
2018 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 36
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 36
  100%
  100%
  0%
2020 2502904 20
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 16
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 38
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 36 0% 50% 39% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502904 36 6% 11% 67% 17% 0% 0%
2020 2502904 20 10% 50% 30% 10% 0% 0%
2019 2502904 16 0% 75% 13% 0% 0% 13%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2502904 38 5% 21% 74% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%