Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 96% 96% 0%
2021 21 100% 100% 0%
2020 10 100% 100% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 28 96.429% 96.429% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 50
  96%
  96%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 42
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2502904 20
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 38
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 56
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 50 0% 0% 56% 40% 4% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502904 42 0% 10% 62% 29% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2020 2502904 20 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2019 2502904 38 0% 5% 37% 58% 0% 0%
2018 2502904 56 0% 7% 32% 57% 4% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%