Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 97.222% 97.222% 0%
2021 27 96.296% 96.296% 0%
2020 12 100% 100% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 32 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 72
  97%
  97%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 54
  96%
  96%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2020 2502904 24
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 38
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2502904 64
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 72 0% 0% 36% 61% 3% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502904 54 0% 4% 63% 30% 4% 0%
1353 64 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2020 2502904 24 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2019 2502904 38 0% 5% 53% 42% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2502904 64 0% 3% 34% 63% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%