Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 100% 100% 0%
2021 12 100% 100% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 9 100% 100% 0%
2018 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 44
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 24
  100%
  100%
  0%
2020 2502904 26
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 18
  100%
  100%
  0%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2018 2502904 16
  100%
  100%
  0%
1355 56
  50%
  100%
  50%
1353 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 44 9% 9% 64% 18% 0% 0%
2021 2502904 24 0% 17% 58% 25% 0% 0%
2020 2502904 26 8% 31% 46% 15% 0% 0%
2019 2502904 18 11% 56% 33% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2018 2502904 16 0% 13% 63% 25% 0% 0%
1355 56 0% 0% 25% 25% 0% 50%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%