Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 88.235% 88.235% 0%
2021 14 92.857% 92.857% 0%
2020 12 91.667% 91.667% 0%
2019 22 90.909% 90.909% 0%
2018 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 34
  88%
  88%
  0%
2021 2502904 28
  93%
  93%
  0%
2020 2502904 24
  92%
  92%
  0%
2019 2502904 44
  91%
  91%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 34 6% 12% 47% 18% 12% 0%
2021 2502904 28 7% 7% 36% 36% 7% 0%
2020 2502904 24 8% 8% 58% 17% 8% 0%
2019 2502904 44 0% 0% 41% 50% 9% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2502904 10 0% 40% 60% 0% 0% 0%