Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 2
  100%
  100%
  0%
2500894 76
  92%
  100%
  8%
1353 272
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 70
  94%
  97%
  3%
1353 384
  92%
  100%
  8%
2020 2500894 72
  97%
  100%
  3%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 90
  93%
  93%
  0%
1353 224
  79%
  100%
  21%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500894 76 0% 0% 26% 63% 0% 8%
1353 272 6% 12% 53% 29% 0% 0%
2021 2500894 70 3% 6% 54% 31% 3% 3%
1353 384 4% 8% 46% 33% 0% 8%
2020 2500894 72 0% 17% 47% 33% 0% 3%
1353 112 29% 57% 14% 0% 0% 0%
2019 2500894 90 4% 9% 31% 49% 7% 0%
1353 224 0% 14% 57% 7% 0% 21%