Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 2
  100%
  100%
  0%
2500894 132
  96.9696969696969696969696969696969696969700%
  100%
  3.0303030303030303030303030303030303030300%
1353 272
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 90
  100%
  100%
  0%
1353 592
  86.4864864864864864864864864864864864864900%
  94.1176470588235294117647058823529411764700%
  8.1081081081081081081081081081081081081100%
2020 2500894 114
  100%
  100%
  0%
1353 160
  90.0%
  100%
  10.0%
2019 2500894 128
  100%
  100%
  0%
1353 288
  77.7777777777777777777777777777777777777800%
  87.500%
  11.1111111111111111111111111111111111111100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500894 132 0% 12% 62% 23% 0% 3%
1353 272 0% 6% 71% 24% 0% 0%
2021 2500894 90 2% 9% 69% 20% 0% 0%
1353 592 3% 8% 46% 30% 5% 8%
2020 2500894 114 2% 16% 56% 26% 0% 0%
1353 160 0% 80% 10% 0% 0% 10%
2019 2500894 128 5% 47% 28% 20% 0% 0%
1353 288 0% 39% 17% 22% 11% 11%