Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 166 49 90
2022 163 34 90
2021 158 39 90
2020 206 57 90
2019 235 71 90
2018 204 54 90
2017 217 55 90
2016 230 57 90
2015 186 64 90
2014 272 93 90
2013 185 70 90

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 90%
45
8%
4
2%
1
0%
0
0%
0
0%
0
50
2022 73%
36
14%
7
8%
4
0%
0
0%
0
4%
2
49
2021 70%
26
22%
8
8%
3
0%
0
0%
0
0%
0
37
2020 71%
47
23%
15
6%
4
0%
0
0%
0
0%
0
66
2019 88%
59
9%
6
1%
1
0%
0
1%
1
0%
0
67
2018 89%
47
9%
5
2%
1
0%
0
0%
0
0%
0
53
2017 75%
45
12%
7
12%
7
2%
1
0%
0
0%
0
60
2016 72%
49
0%
0
19%
13
7%
5
1%
1
0%
0
68
2015 62%
58
12%
11
9%
8
18%
17
0%
0
0%
0
94
2014 66%
78
6%
7
13%
15
14%
17
1%
1
0%
0
118
2013 80%
65
6%
5
11%
9
0%
0
2%
2
0%
0
81