Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 149 0 *
2022 111 35
2021 88 35
2020 108 35
2019 153 35
2018 143 35
2017 173 40
2016 155 40
2015 109 40
2014 89 40
2013 69 40