Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 31 30
2010 29 45

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 68,42% %
2011 84,18% 90%
2010 86,83% 87,37%
2009 94,63% 95,79%
2008 96,95% 96,95%
2007 92,26% 92,26%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats