Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 42 20
2022 51 20
2021 47 20
2020 43 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91,23% 92,26%
2021 98,67% 98,62%
2020 94,82% 94,82%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats