Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 0 120
2022 0 120
2021 0 120
2020 0 120

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97,42% 97,33%
2021 94,91% 94,77%
2020 97,76% 97,76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats