Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 0 120
2022 0 120
2021 0 120
2020 0 120

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97.42% 97.33%
2021 94.91% 94.77%
2020 97.76% 97.76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats