Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 156
  61%
  83%
  26%
2502758 65
  58%
  68%
  14%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500501 163
  70%
  90%
  22%
2502758 56
  52%
  64%
  20%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500501 180
  66%
  82%
  19%
2502758 78
  76%
  88%
  14%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500501 187
  68%
  93%
  27%
2502758 65
  65%
  75%
  14%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2018 2500501 165
  59%
  84%
  30%
2502758 76
  71%
  86%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500501 133
  68%
  87%
  23%
2502758 54
  76%
  87%
  13%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2016 2500501 115
  70%
  89%
  22%
2502758 79
  82%
  90%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 131
  68%
  80%
  15%
2502758 49
  47%
  61%
  22%
2014 2500501 135
  72%
  90%
  20%
2502758 56
  77%
  96%
  20%
2013 2500501 154
  66%
  88%
  25%
2502758 46
  59%
  69%
  15%
2012 2500501 179
  66%
  84%
  21%
2011 2500501 176
  63%
  85%
  26%
2010 2500501 157
  73%
  91%
  19%
2009 2500501 119
  67%
  80%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 156 4% 3% 19% 36% 13% 26%
2502758 65 0% 0% 11% 46% 28% 14%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500501 163 5% 6% 22% 37% 8% 22%
2502758 56 0% 0% 14% 38% 29% 20%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500501 180 4% 1% 16% 45% 14% 19%
2502758 78 5% 17% 13% 41% 10% 14%
1353 64 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500501 187 3% 13% 29% 23% 5% 27%
2502758 65 2% 2% 17% 45% 22% 14%
1353 80 0% 0% 60% 20% 0% 20%
2018 2500501 165 1% 11% 15% 33% 11% 30%
2502758 76 5% 4% 18% 43% 12% 17%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500501 133 2% 8% 26% 33% 10% 23%
2502758 54 2% 6% 17% 52% 11% 13%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2016 2500501 115 3% 7% 18% 41% 9% 22%
2502758 79 4% 0% 24% 54% 9% 9%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500501 131 3% 5% 11% 49% 17% 15%
2502758 49 0% 2% 6% 39% 31% 22%
2014 2500501 135 1% 1% 17% 53% 8% 20%
2502758 56 7% 4% 25% 41% 4% 20%
2013 2500501 154 2% 3% 23% 38% 9% 25%
2502758 46 4% 11% 28% 15% 26% 15%
2012 2500501 179 3% 4% 25% 35% 12% 21%
2011 2500501 176 1% 2% 15% 44% 11% 26%
2010 2500501 157 2% 1% 20% 50% 8% 19%
2009 2500501 119 0% 1% 17% 50% 17% 16%