Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 0% 0% 0%
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500249 174
  89%
  92%
  3%
1355 42
  0%
  0%
  0%
1353 240
  67%
  83%
  20%
2021 2500249 168
  90%
  94%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 192
  75%
  100%
  25%
2020 2500249 161
  99%
  99%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500249 173
  95%
  99%
  4%
1353 96
  33%
  67%
  50%
2018 2500249 180
  89%
  94%
  5%
1353 144
  67%
  75%
  11%
2017 2500249 185
  91%
  95%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500249 166
  90%
  93%
  3%
1353 352
  50%
  55%
  9%
2015 2500249 205
  84%
  89%
  5%
2014 2500249 197
  79%
  85%
  7%
2013 2500249 247
  79%
  85%
  7%
2012 2500249 196
  74%
  79%
  7%
2011 2500249 136
  71%
  79%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500249 174 0% 9% 39% 41% 8% 3%
1355 42 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 240 0% 0% 13% 53% 13% 20%
2021 2500249 168 2% 7% 52% 29% 5% 4%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 192 0% 0% 42% 33% 0% 25%
2020 2500249 161 1% 30% 57% 11% 1% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500249 173 5% 16% 55% 20% 1% 4%
1353 96 0% 0% 17% 17% 17% 50%
2018 2500249 180 3% 12% 46% 27% 6% 5%
1353 144 0% 0% 22% 44% 22% 11%
2017 2500249 185 2% 6% 47% 36% 5% 4%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500249 166 1% 4% 40% 45% 7% 3%
1353 352 0% 0% 14% 36% 41% 9%
2015 2500249 205 1% 2% 31% 50% 11% 5%
2014 2500249 197 4% 3% 14% 59% 14% 7%
2013 2500249 247 3% 2% 19% 55% 14% 7%
2012 2500249 196 4% 3% 21% 46% 19% 7%
2011 2500249 136 3% 3% 26% 39% 19% 10%