Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 25% 100% 75%
2019 2 50% 100% 50%
2017 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500249 214
  85%
  94%
  9%
1355 56
  25%
  100%
  75%
1353 96
  67%
  67%
  0%
2021 2500249 202
  84%
  91%
  7%
1353 192
  42%
  100%
  58%
2020 2500249 194
  85%
  93%
  9%
1353 80
  20%
  50%
  60%
2019 2500249 181
  87%
  92%
  6%
1355 28
  50%
  100%
  50%
1353 160
  90%
  100%
  10%
2018 2500249 191
  79%
  87%
  9%
1353 240
  60%
  82%
  27%
2017 2500249 187
  89%
  97%
  8%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 112
  43%
  100%
  57%
2016 2500249 192
  88%
  93%
  6%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2015 2500249 182
  83%
  90%
  8%
2014 2500249 211
  81%
  88%
  8%
2013 2500249 209
  89%
  97%
  8%
2012 2500249 217
  78%
  90%
  13%
2011 2500249 220
  85%
  92%
  8%
4311332 3
  100%
  100%
  0%
2010 2500249 176
  85%
  96%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500249 214 1% 1% 25% 57% 6% 9%
1355 56 0% 0% 0% 25% 0% 75%
1353 96 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2021 2500249 202 0% 1% 17% 65% 8% 7%
1353 192 0% 0% 17% 25% 0% 58%
2020 2500249 194 0% 1% 15% 69% 6% 9%
1353 80 0% 0% 0% 20% 20% 60%
2019 2500249 181 1% 0% 24% 62% 7% 6%
1355 28 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1353 160 0% 0% 50% 40% 0% 10%
2018 2500249 191 1% 1% 21% 57% 12% 9%
1353 240 0% 0% 20% 40% 13% 27%
2017 2500249 187 0% 2% 27% 60% 3% 8%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 112 0% 0% 14% 29% 0% 57%
2016 2500249 192 0% 0% 33% 54% 6% 6%
1353 64 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2015 2500249 182 1% 0% 29% 53% 9% 8%
2014 2500249 211 1% 0% 29% 51% 11% 8%
2013 2500249 209 1% 2% 42% 44% 3% 8%
2012 2500249 217 0% 1% 41% 35% 9% 13%
2011 2500249 220 2% 5% 37% 40% 7% 8%
4311332 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2010 2500249 176 1% 1% 27% 56% 4% 11%