Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2017 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 231
  73%
  76%
  5%
7000255 75
  91%
  91%
  0%
2501573 189
  68%
  75%
  8%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 128
  62%
  62%
  0%
2021 2501572 284
  78%
  80%
  3%
7000255 73
  78%
  79%
  1%
2501573 211
  62%
  70%
  11%
1353 112
  86%
  86%
  0%
2020 2501572 246
  65%
  67%
  3%
7000255 81
  90%
  92%
  2%
2501573 186
  65%
  75%
  13%
1353 96
  33%
  50%
  33%
2019 2501572 254
  87%
  89%
  3%
7000255 69
  71%
  77%
  7%
2501573 207
  83%
  88%
  6%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 112
  71%
  83%
  14%
2018 2501572 243
  72%
  75%
  5%
7000255 59
  83%
  92%
  10%
2501573 217
  68%
  75%
  9%
1353 112
  29%
  33%
  14%
2017 2501572 217
  74%
  80%
  7%
2501573 186
  45%
  56%
  20%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2016 2501572 228
  79%
  84%
  6%
2501573 194
  68%
  78%
  13%
1353 144
  78%
  88%
  11%
2015 2501572 243
  73%
  80%
  9%
2501573 169
  70%
  77%
  9%
2014 2501572 291
  76%
  81%
  7%
2501573 167
  65%
  83%
  22%
2013 2501572 294
  72%
  77%
  7%
2501573 243
  74%
  89%
  17%
2012 2501572 252
  54%
  63%
  14%
2501573 202
  42%
  47%
  11%
2011 2501572 189
  81%
  85%
  4%
2501573 160
  68%
  74%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 231 1% 1% 11% 58% 23% 5%
7000255 75 4% 4% 40% 43% 9% 0%
2501573 189 1% 0% 12% 56% 23% 8%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 128 13% 0% 13% 38% 38% 0%
2021 2501572 284 1% 1% 11% 63% 19% 3%
7000255 73 0% 0% 8% 67% 21% 1%
2501573 211 1% 0% 15% 46% 27% 11%
1353 112 0% 0% 29% 57% 14% 0%
2020 2501572 246 3% 1% 17% 43% 32% 3%
7000255 81 4% 0% 19% 67% 7% 2%
2501573 186 1% 2% 16% 46% 22% 13%
1353 96 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2019 2501572 254 1% 2% 32% 50% 11% 3%
7000255 69 4% 4% 26% 36% 22% 7%
2501573 207 2% 1% 36% 43% 12% 6%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 112 0% 0% 14% 57% 14% 14%
2018 2501572 243 2% 2% 16% 52% 23% 5%
7000255 59 3% 2% 34% 44% 7% 10%
2501573 217 1% 1% 10% 54% 23% 9%
1353 112 0% 0% 0% 29% 57% 14%
2017 2501572 217 1% 2% 23% 47% 19% 7%
2501573 186 1% 3% 5% 35% 35% 20%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 64 0% 0% 0% 75% 25% 0%
2016 2501572 228 3% 3% 27% 46% 15% 6%
2501573 194 1% 3% 15% 48% 19% 13%
1353 144 11% 22% 22% 22% 11% 11%
2015 2501572 243 2% 3% 18% 51% 18% 9%
2501573 169 1% 1% 22% 46% 21% 9%
2014 2501572 291 2% 3% 26% 44% 18% 7%
2501573 167 0% 4% 22% 39% 13% 22%
2013 2501572 294 4% 2% 23% 43% 21% 7%
2501573 243 1% 0% 16% 56% 9% 17%
2012 2501572 252 1% 1% 13% 38% 32% 14%
2501573 202 0% 0% 10% 31% 48% 11%
2011 2501572 189 2% 1% 24% 54% 15% 4%
2501573 160 3% 1% 12% 53% 23% 9%