Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2019 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 331
  75%
  75%
  1%
7000255 85
  80%
  83%
  4%
2501573 248
  60%
  61%
  1%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2021 2501572 303
  44%
  45%
  2%
7000255 109
  78%
  79%
  2%
2501573 223
  42%
  43%
  3%
1353 112
  43%
  43%
  0%
2020 2501572 319
  70%
  71%
  2%
7000255 88
  72%
  72%
  1%
2501573 219
  64%
  65%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2501572 271
  54%
  54%
  1%
7000255 97
  90%
  94%
  4%
2501573 234
  64%
  65%
  2%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2501572 225
  63%
  63%
  1%
7000255 83
  61%
  65%
  5%
2501573 178
  45%
  46%
  2%
1353 224
  57%
  62%
  7%
2017 2501572 218
  77%
  78%
  2%
2501573 182
  76%
  78%
  3%
1353 288
  44%
  44%
  0%
2016 2501572 218
  82%
  84%
  2%
2501573 196
  71%
  72%
  2%
1353 208
  69%
  75%
  8%
2015 2501572 224
  81%
  82%
  2%
2501573 166
  70%
  72%
  2%
2014 2501572 257
  86%
  87%
  2%
2501573 162
  77%
  79%
  2%
2013 2501572 335
  80%
  82%
  2%
2501573 270
  78%
  79%
  1%
2012 2501572 271
  43%
  44%
  1%
2501573 247
  33%
  34%
  2%
2011 2501572 185
  64%
  65%
  1%
2501573 155
  38%
  39%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 331 1% 0% 13% 60% 24% 1%
7000255 85 0% 2% 26% 49% 16% 4%
2501573 248 1% 2% 11% 44% 39% 1%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2021 2501572 303 0% 0% 3% 40% 54% 2%
7000255 109 3% 3% 25% 47% 20% 2%
2501573 223 1% 0% 2% 37% 56% 3%
1353 112 0% 0% 29% 14% 57% 0%
2020 2501572 319 0% 1% 7% 61% 28% 2%
7000255 88 0% 5% 13% 55% 27% 1%
2501573 219 0% 1% 9% 52% 35% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2501572 271 0% 0% 6% 44% 46% 1%
7000255 97 2% 1% 19% 66% 6% 4%
2501573 234 2% 2% 12% 47% 34% 2%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2501572 225 0% 0% 7% 55% 36% 1%
7000255 83 1% 4% 8% 48% 34% 5%
2501573 178 0% 0% 2% 43% 53% 2%
1353 224 14% 0% 7% 36% 36% 7%
2017 2501572 218 1% 3% 29% 43% 21% 2%
2501573 182 2% 2% 21% 50% 21% 3%
1353 288 11% 0% 22% 11% 56% 0%
2016 2501572 218 4% 3% 29% 46% 16% 2%
2501573 196 3% 1% 12% 56% 28% 2%
1353 208 15% 0% 15% 38% 23% 8%
2015 2501572 224 4% 1% 18% 58% 17% 2%
2501573 166 2% 1% 11% 56% 28% 2%
2014 2501572 257 5% 5% 34% 42% 12% 2%
2501573 162 4% 5% 19% 49% 21% 2%
2013 2501572 335 4% 4% 31% 41% 17% 2%
2501573 270 3% 2% 21% 52% 21% 1%
2012 2501572 271 1% 1% 8% 33% 56% 1%
2501573 247 0% 1% 6% 26% 64% 2%
2011 2501572 185 4% 1% 22% 38% 35% 1%
2501573 155 3% 0% 10% 25% 61% 1%